Korespondence    
 1940  
27 záznamů
1 2 3

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52618

Vavrečková, Josefa > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52662

Havel, Václav > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 40. léta
 • ID záznamu: 53370

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52616

Havel, Václav > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 53374

Havlová, Božena + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 40. léta
 • ID záznamu: 53104

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., konec 40. let
 • ID záznamu: 53130

Vavrečka, Ivan > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52612

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., konec 40. let
 • ID záznamu: 53072

Kučera, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kučera (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta 20. století
 • ID záznamu: 54839
1 2 3