Korespondence    
 Zdeněk Hruška  
34 záznamů
1 2 3 4

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 26.03.1945
 • ID záznamu: 52557

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 27.02.1945
 • ID záznamu: 52558

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 28.02.1945
 • ID záznamu: 52559

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 28.03.1945
 • ID záznamu: 52560

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 30.04.1945
 • ID záznamu: 52561

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 15.02.1945
 • ID záznamu: 52647

Goldstűcker, Eduard / Procházka, Jan > Novotný Antonín, prezident ČSSR

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor) / Eduard Goldstűcker (autor)
 • Datum vzniku: 7. 2. 1968
 • ID záznamu: 53763

Hartvichová, Zdeňka > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 11. 5. 1976
 • ID záznamu: 18219

Janota, Otakar > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 10.09.1967
 • ID záznamu: 52915

Hartvich, Antonín > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 12.04.1945
 • ID záznamu: 52591
1 2 3 4