Korespondence    
 University of Toronto  
13 záznamů
1 2

Krištof, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Krištof (autor)
 • Datum vzniku: 14. dubna 1999
 • ID záznamu: 60124

Poledňák, Petr > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Petr Poledňák (autor)
 • Datum vzniku: 25. září 1996
 • ID záznamu: 60129

Škvorecký, Josef + Salivarová, Zdena > Jutzi, Bruce

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdena Salivarová (autor) / Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 20. února 2004
 • ID záznamu: 60131

Škvorecká, Zdena + Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Pozdrav / Korespondence
 • Autor: Zdena Salivarová (autor) / Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 14. dubna 1999
 • ID záznamu: 60125

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16. prosince 1987
 • ID záznamu: 60130

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 20. února 2004
 • ID záznamu: 60132

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: červenec 2010
 • ID záznamu: 60120

Keane, John > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: John Keane (autor)
 • Datum vzniku: 3. října 1996
 • ID záznamu: 60126

Havel, Václav + Havlová, Olga > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. září 1994
 • ID záznamu: 60128

Škvorecký, Josef > Plattner, Marc

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 25. srpna 1987
 • ID záznamu: 60119
1 2