Korespondence    
 University of Toronto  
13 záznamů
1 2

Havel, Václav > Škvorecká, Zdena + Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: nedat., druhá polovina 60. let 20. století
 • ID záznamu: 60118

Škvorecký, Josef > Plattner, Marc

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 25. srpna 1987
 • ID záznamu: 60119

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: červenec 2010
 • ID záznamu: 60120

Freimanová, Anna > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Anna Freimanová (autor)
 • Datum vzniku: 1. března 1995
 • ID záznamu: 60127

Keane, John > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: John Keane (autor)
 • Datum vzniku: 3. října 1996
 • ID záznamu: 60126

Krištof, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Krištof (autor)
 • Datum vzniku: 14. dubna 1999
 • ID záznamu: 60124

Škvorecká, Zdena + Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozdrav
 • Autor: Zdena Salivarová (autor) / Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 14. dubna 1999
 • ID záznamu: 60125

Havel, Václav + Havlová, Olga > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. září 1994
 • ID záznamu: 60128

Poledňák, Petr > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Petr Poledňák (autor)
 • Datum vzniku: 25. září 1996
 • ID záznamu: 60129

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16. prosince 1987
 • ID záznamu: 60130
1 2