Korespondence    
 1987  
98 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 11. 10. 1987
 • ID záznamu: 33186

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1987
 • ID záznamu: 33094

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26. 8. 1987
 • ID záznamu: 33185

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16. 5. 1987
 • ID záznamu: 33229

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 14. 4. 1987
 • ID záznamu: 33083

Dopis vídeňské konferenci

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 28. 11. 1987
 • ID záznamu: 856

Situační texty a volné básně

 • Druh dokumentu: Poezie / Korespondence
 • Autor: Josef Kudlička (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1987]
 • ID záznamu: 26299

Sparr, Marianne > Prečan, Vilém

 • Druh dokumentu: Smlouva / Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 3.8.1987
 • ID záznamu: 48991

Goester, Yvonne C. > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Yvonne C. Goester (autor)
 • Datum vzniku: 7. 1. 1987
 • ID záznamu: 6520

Vodňanský, Jan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Jan Vodňanský (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1987
 • ID záznamu: 26420
1 2 3 4 5 > >>