Korespondence    
 Olga Havlová  
57 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Havlová, Olga + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1992
 • ID záznamu: 33253

Havlová, Olga > Seifert, Jaroslav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Václav Havel (spoluautor)
 • Datum vzniku: 1. 9. 1981
 • ID záznamu: 13825

Vaclav Havel, in Hermanice, den 6. 9. 1980

 • Druh dokumentu: Korespondence / Poznámky
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. 9. 1980
 • ID záznamu: 22983

Havlová, Olga > Palach Press

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 20. 11. 1979
 • ID záznamu: 11494

Havel, Václav / Havlová, Olga > Místní národní výbor Vlčice

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 29. 6. 1983
 • ID záznamu: 16232

Havel, Václav + Havlová, Olga > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 26.06.1969
 • ID záznamu: 52970

Havel, Václav + Havlová, Olga + Linhartová, Věra > Vladislav, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Věra Linhartová (autor)
 • Datum vzniku: 26. 6. 1968
 • ID záznamu: 22819

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 29. 7. 1987
 • ID záznamu: 13173

Havlová, Olga > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 9. 2. 1989
 • ID záznamu: 4849

Tynan, Katheleen > Havel, Václav / Havlová, Olga > Tynan, Katheleen

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Katheleen Tynan (autor)
 • Datum vzniku: 27. 12. 1990
 • ID záznamu: 6895
1 2 3 4 5 > >>