Knižní katalog    
5443 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Revolver Revue 2018/111, roč. XXXIII

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: léto 2018
 • ID záznamu: 54306

Dějiny a současnost 2018/3, roč. XL

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 1.3.2018
 • ID záznamu: 54296

Voda, která hoří

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jitka Vodňanská (autor)
 • Vydavatel: Praha : Torst
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54331

Zvolili svobodu. Napříč osudy tvůrců vzdorujících sovětské moci

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ivana Ryčlová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54476

Pohádka o králi Škrábalovi, čili o Ivanovi Krasopisci

 • Druh dokumentu: Pohádka / Kniha
 • Autor: Hugo Vavrečka (autor) / Jana Markupová (autor doslovu) / Jan Laštovička (ilustrátor)
 • Vydavatel: Praha : Knihovna Václava Havla
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54473

Anatomie skoku do prázdna: rok 1968 a výtvarné umění v Československu = The Anatomy of a Leap into the Void: the Year 1968 and Art in Czechoslovakia

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Helena Musilová (autor) / Ludmila Vachtová (autor)
 • Vydavatel: Plzeň : Západočeská galerie v Plzni
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54474

"Nechtění" spoluobčané: skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jaroslav Pažout (editor) / Kateřina Portmann (editor)
 • Vydavatel: Praha : Ústav pro studium totalitních režimů|Liberec : Technická univerzita v Liberci
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54460

Pamäť národa 2018/2, roč. XIV

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54455

Zápisky introspektora

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54454

Podzemní symfonie Plastic People

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: František Stárek (autor) / Martin Valenta (autor)
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54458
1 2 3 4 5 > >>