1 records
1

"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!". Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti

  • Document's type: Book
  • Author: Petr Blažek (Editor)
  • Publisher: Praha : Oikoymenh|Praha : Academia
  • Date of origin: 2017
  • Record's ID: 53784
1