Knižní katalog    
 Praha : Oikoymenh  
33 záznamů
1 2 3 4

Transdisciplinární gratulovník Ivanu M. Havlovi k šedesátým narozeninám

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ivan Chvatík (editor) / Jiří Fiala (editor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2000
 • ID záznamu: 419

Fenomenologické spisy II. Co je existence. Publikované texty z let 1965-1977

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jan Patočka (autor) / Ivan Chvatík (editor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2009
 • ID záznamu: 8178

Češi II

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jan Patočka (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2006
 • ID záznamu: 415

Zápisky introspektora

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54454

Dopisy příteli

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ladislav Hejdánek (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 1993
 • ID záznamu: 2160

Umění a čas I

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jan Patočka (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2004
 • ID záznamu: 4232

Péče o duši III. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jan Patočka (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2002
 • ID záznamu: 2154

Masaryk - Patočka - Havel. Úvahy a studie z let 1979-2017

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Daniel Kroupa (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh|Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem|Praha : Filosofický ústav AV ČR
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 55950

Etika a nekonečno

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Emmanuel Lévinas (autor) / Miloslav Petrusek (editor) / Věra Dvořáková (překlad) / Miloš Rejchrt (překlad)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 2009
 • ID záznamu: 2218

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ladislav Hejdánek (autor)
 • Vydavatel: Praha : Oikoymenh
 • Datum vzniku: 1997
 • ID záznamu: 2161
1 2 3 4