18 záznamů
1 2

Hledání českého internacionalismu ve vybraných esejích Václava Havla. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Anna Mrázová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 59017

Pozice prezidentů České republiky v zahraniční politice vůči Číně. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Markéta Humplíková (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2016
 • ID záznamu: 59034

Vývoj vlivu prezidenta ČR na českou zahraniční politiku, aneb emancipace skrze konflikty s vládními aktéry. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Martin Matuštík (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2015
 • ID záznamu: 59037

Analýza diskursu Blízkého východu v zahraniční politice prezidenta České republiky. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Žaneta Vencourová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2014
 • ID záznamu: 59039

Komparace operačních kódů Václava Havla a Miloše Zemana. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Jan Urbanský (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 58976

Postoje a role prezidentů V. Havla a V. Klause v zahraniční politice ČR v letech 1998 – 2008. Magisterská diplomová práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Veronika Dokulilová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2011
 • ID záznamu: 58979

Komparácia vplyvu V. Havla a M. Kováča na demokratizačný proces a podobu demokracie v Českej republike a na Slovensku. Bakalárska práca

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Alžběta Neuschlová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 58981

Prezident jako aktér zahraniční politiky České republiky ve vztahu k Ruské federaci: Komparativní studie Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Petra Kuchyňková (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2012
 • ID záznamu: 59045

Komparativní analýza diplomatických aktivit prezidentů České republiky. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Zuzana Švecová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2016
 • ID záznamu: 59048

Proměna internacionalismu coby hegemonního diskurzu české zahraniční politiky. Bakalářská práce

 • Druh dokumentu: Elektronická kniha / Školní práce
 • Autor: Anna Mrázová (autor)
 • Vydavatel: Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 59053
1 2