7 records
1

Mládková, Meda > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Meda Mládková (Author)
 • Date of origin: 14.10.1968
 • Record's ID: 39658

Mládková, Meda > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Meda Mládková (Author)
 • Date of origin: 20.7.1968
 • Record's ID: 39657

Havel, Václav > Mládková, Meda

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 4.8.1968
 • Record's ID: 39661

Mládková, Meda + Mládek, Jan > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Meda Mládková (Author)
 • Date of origin: 23.9.1968
 • Record's ID: 39659

Havel, Václav > Mládková, Meda

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 16.3.1969
 • Record's ID: 39668

Havel, Václav > Mládková, Meda

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 22.9.1969
 • Record's ID: 39669

Havel, Václav > Mládková, Meda

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 2.10.1968
 • Record's ID: 39670
1