4 records
1

Zeszyty literackie 1987/19, roč. 1987, str. 133-139: Odpowiedzialność jako los

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 15. 10. 1983
 • Record's ID: 14054

?, Jožko > Prečan, Vilém

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Jožko ? (Author)
 • Date of origin: 16. 3. 1983
 • Record's ID: 11020

"Brocha"

 • Document's type: Drama
 • Author: Václav Havel (Author) / Janusz Anderman (Translation) / Andrej Černý (Translation)
 • Date of origin: 1983
 • Record's ID: 16172

Poslowie autora. Zeszyty literackie

 • Document's type: Catalogue card / Note
 • Author: Vilém Prečan (Author)
 • Date of origin: 1983
 • Record's ID: 19301
1