3 records
1

Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 28. 6. 1967
 • Record's ID: 623

Reden zum IV. Kongreß des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes Prag, Juni 1967

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author) / Věra Černá (Translation)
 • Date of origin: 1. 5. 1967
 • Record's ID: 8993

Výňatek z projevu Ludvíka Vaculíka na IV. Sjezdu československých spisovatelů v Praze

 • Document's type: Speech
 • Author: Ludvík Vaculík (Author)
 • Date of origin: 01.01.1967
 • Record's ID: 52271
1