1 records
1

Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 - 1989. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 3. - 4. novembra 2015

  • Document's type: Anthology / Book
  • Author: Peter Borza (Author) / Ladislav Csontos (Author) / Patrik Dubovský (Author) / Marián Gavenda (Author) / Josef Halla (Author) / Milan Hudaček (Author) / Martin Jindra (Author) / Stanislav Labjak (Author) / Martin Lupčo (Author) / Daniel Atanáz Mandzák (Author) / Peter Račko (Author) / Miroslava Soláriková (Author) / Dušan Špiner (Author) / Agáta Šústová Drelová (Author) / Eva Vybíralová (Author) / Peter Žaloudek (Author) / Pavol Jakubčin (Editor)
  • Date of origin: 2018
  • Record's ID: 54917
1