1 records
1

Špígl 1992/?: Premiér Stráský zakáže pohotovost policii na oslavu nového roku

  • Document's type: Press cutting / Interview
  • Author: Jan Stráský (Author) / r (Editor)
  • Date of origin: 31.12.1992
  • Record's ID: 46930
1