28 records
1 2 3

Ord & Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna 1967/2, str. 152-153: Antikoder

 • Document's type: Poetry / Commentary
 • Author: Václav Havel (Author) / Erik Mesterton (Author of foreword)
 • Date of origin: 1967
 • Record's ID: 35335

Fjärrförhör

 • Document's type: Book
 • Author: Václav Havel (Author) / Karin Mossdal (Author of foreword) / Miloslava Slavíčková (Translation)
 • Date of origin: 1990
 • Record's ID: 6975

Sanering. Stockholm / Stadsteater

 • Document's type: Programme
 • Author: Václav Havel (Author) / Jan Håkanson (Director) / Lars Bjurman (Translation) / Angelo Maria Ripellino (Translation)
 • Date of origin: 28. 9. 1990
 • Record's ID: 3978

Dagens Nyheter 1966/110, str.26: Mina pjäser är politiska – liksom allt mänskligt liv

 • Document's type: Press cutting / Interview
 • Author: Václav Havel (Author) / Agneta Pleijel (Author)
 • Date of origin: 24.04.1966
 • Record's ID: 13281

Agora 1987/1, str. 6-16: En reservationens anatomi

 • Document's type: Press cutting / Essay
 • Author: Václav Havel (Author) / Peter Larsson (Translation)
 • Date of origin: 1987
 • Record's ID: 10869

Tempus 1985/?, str. 23: Vaclav Havel berättar om en misslyckad semesterresa

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: prosinec 1985
 • Record's ID: 14015

Aftonbladet 1989/?, str. 4: Václav Havel om Pragregimen - och sina pjäsers öden

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 14. 2. 1989
 • Record's ID: 3696

Politik och samvete

 • Document's type: Book
 • Author: Václav Havel (Author) / Karin Mossdal (Editor)
 • Date of origin: 1984
 • Record's ID: 4991

Livet i Tjeckoslovakien 1966/4, str. 28-29: Václav Havel: Delgivandet

 • Document's type: Press cutting / Drama
 • Author: Václav Havel (Author) / Lieko Zachovalová (Translation)
 • Date of origin: 1966
 • Record's ID: 49420

Fyra tjeckoslovakiska enaktare

 • Document's type: Programme
 • Author: Václav Havel (Author) / Jaroslav Hutka (Author) / Angelo Maria Ripellino (Author)
 • Date of origin: 1980
 • Record's ID: 22895
1 2 3