5 records
1

Říkat, co si myslím

 • Document's type: Article
 • Author: Milan Šimečka (Author)
 • Date of origin: březen 1989
 • Record's ID: 39469

Sagen, was man denkt

 • Document's type: Essay
 • Author: Milan Šimečka (Author) / Joachim Bruss (Translation)
 • Date of origin: březen 1989
 • Record's ID: 11069

Šimečka, Milan > Gorbačov, Michail

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Milan Šimečka (Author)
 • Date of origin: 7. 9. 1989
 • Record's ID: 10942

Říkat, co si myslím (Obsah 1989/3)

 • Document's type: Article
 • Author: Milan Šimečka (Author)
 • Date of origin: 1989
 • Record's ID: 4275

Literárny týždenník 1989/49, str. ?: Havel od začiatku

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Milan Šimečka (Author)
 • Date of origin: 8. 12. 1989
 • Record's ID: 11847
1