10 records
1

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 2. 6. 1989
 • Record's ID: 33242

Škvorecký, Josef > Tigrid, Pavel

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 9. 2. 1989
 • Record's ID: 33173

Škvorecký, Josef > ?, Michael

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 14. 12. 1989
 • Record's ID: 33118

Západ 1989/2, roč. XI, str. 32: J. Škvorecký odpovídá M. Ryšanové

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 2.3.1989
 • Record's ID: 50578

Západ 1989/3, roč. XI, str. 9-10: Spravedliví muži v Praze

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 3.5.1989
 • Record's ID: 50560

Škvorecký, Josef > Papp, Joseph

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 17. 1. 1989
 • Record's ID: 33214

Škvorecký, Josef + Škvorecká, Zdena > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Zdena Škvorecká-Salivarová (Author) / Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 28. 12. 1989
 • Record's ID: 4812

Škvorecký, Josef > Kyncl, Karel

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 9. 2. 1989
 • Record's ID: 33093

Škvorecký, Josef > Papp, Joseph

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 2. 3. 1989
 • Record's ID: 33244

Škvorecký, Josef > Lendl, Ivan

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 5. 8. 1989
 • Record's ID: 33117
1