2 records
1

Václav Havel: Má představa o našem postupu v případě, že se rozhodnu pro abdikaci

  • Document's type: Supporting documentation of the President´s office / Instructions to the Castle
  • Author: Václav Havel (Author)
  • Date of origin: nedat., 1. polovina června 1992
  • Record's ID: 53803

Václav Havel: Některé úřední úkony, které je třeba udělat či připravit v souvislosti s mou abdikací

  • Document's type: Supporting documentation of the President´s office / Instructions to the Castle
  • Author: Václav Havel (Author)
  • Date of origin: nedat., červenec 1992
  • Record's ID: 53804
1