7 records
1

Annual Report 2009 – 2010. Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97

 • Document's type: Book
 • Author: Dagmar Havlová-Veškrnová (Co-author)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 16191

60 Jahre Karlspreis. Beitrag zur europäischen Vollendung

 • Document's type: Book
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 19182

Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Band 2 = Vyhnání sudetských Němců. Svazek 2

 • Document's type: Book
 • Author: Kurt Heißig (Editor) / Roland J. Hoffmann (Editor) / Manfred Kittel (Editor)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 18617

Franz Kafka. Jorge Luis Borges. Sborník příspěvků z literárněvědného symposia uspořádaného Společností Franze Kafky a nadací Fundación Internacional Jorge Luis Borges 22. a 23. dubna 2008 v Praze

 • Document's type: Anthology / Book
 • Author: Václav Havel (Author of foreword) / Daniela Uherková (Editor)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 35161

Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden : Erinnerungen eines tschechischen Auschwitz-Überlebenden

 • Document's type: Book
 • Author: Oldřich Stránský (Author) / Václav Havel (Author of foreword) / Teodor Marjanovič (Editor) / Anna Knechtel (Translation)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 16022

Václav Havel, věčný buřič

 • Document's type: Video / Documentary film
 • Author: Jarmila Buzková (Director) / Jan Balouch (Sound) / Jachym Dusbaba (Sound) / Anette Fleming (Film editor) / Martin Kubala (Director of photography) / Jiří Kubíček (Sound) / Kristina Makovská (Executive producer) / Christian Popp (Executive producer) / Ervín Sanders (Director of photography) / Filip Sanders (Director of photography)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 53957

Alois Mitter. Člověk = Mensch = man

 • Document's type: Book
 • Author: Ingeborg Habereder (Author) / Alois Mitter (Author) / Hana Jirmusová (Author) / Alena Bláhová (Translation)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 35162
1