1231 records
1 2 3 4 5 > >>

Havel, Václav > Šafařík, Josef

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: nedat., [1968]
 • Record's ID: 13800

Havel, Václav > Foll, Jan

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: nedat. [1989]
 • Record's ID: 49149

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Havla do Turecka

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 9.1.2003
 • Record's ID: 39201

Dopis prezidenta republiky Václava Havla Jeho Výsosti šejchu Džábir Al-Ahmad Al-Džábir Al-Sabáh, Emírovi Státu Kuvajt

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 3.1.2002
 • Record's ID: 39186

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla uveřejněný v Lidových novinách dne 24. ledna 1990 k volbám do FS (odpověď občanům na otevřený dopis)

 • Document's type: Correspondence / Press cutting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 20.1.1991
 • Record's ID: 39047

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Havla do Mexika

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 23.1.2003
 • Record's ID: 39044

Blahopřání prezidenta republiky Václava Havla novému litevskému prezidentovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 7.1.2003
 • Record's ID: 39041

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Havla J.E. panu Olusegunu Obasanjovi, prezidentu Nigerijské federativní republiky

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 29.1.2002
 • Record's ID: 39009

Blahopřání prezidenta republiky Václava Havla předsedovi Evropského parlamentu Patu Coxovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 16.1.2002
 • Record's ID: 39007

Blahopřání prezidenta republiky Václava Havla předsedovi Evropského parlamentu Patu Coxovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 16.1.2002
 • Record's ID: 39005
1 2 3 4 5 > >>