2 records
1

Assessment of the prisoner Václav Havel

  • Document's type: Material of prison service
  • Author: Pavel Vávra (Author)
  • Date of origin: 14. 9. 1981
  • Record's ID: 18063

Hodnocení vězně Václava Havla

  • Document's type: Material of prison service
  • Author: Pavel Vávra (Author)
  • Date of origin: 2. 11. 1981
  • Record's ID: 18050
1