2 records
1

Smlouva o vzájemné spolupráci při užívání děl Václava Havla

  • Document's type: Contract
  • Author: Václav Havel (Author) / Božena Jirků (Author) / Jiří Srstka (Author)
  • Date of origin: 4. 12. 2007
  • Record's ID: 10734

Smlouva o zastupování autora a vzájemné spolupráci při užívání děl Václava Havla

  • Document's type: Contract
  • Author: Václav Havel (Author) / Zuzana Jiřková (Author) / Božena Jirků (Author)
  • Date of origin: 7. 11. 2007
  • Record's ID: 10736
1