2 records
1

Literatura na Świecie 2010/7-8

  • Document's type: Periodical / Anthology / Poetry
  • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation) / Zbigniew Machej (Translation)
  • Date of origin: 2010
  • Record's ID: 35345

Karta. Kwartalnik historyczny. 2013/77 2013/ 77, roč. 2013

  • Document's type: Periodical
  • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation)
  • Date of origin: 2013
  • Record's ID: 34774
1