69 records
1 2 3 4 5 > >>

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1965/?, str.?: Den ironiska trädgårdsfesten i Prag

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Lars Storléer (Author)
 • Date of origin: 1. 4. 1965
 • Record's ID: 13257

Livet i Tjeckoslovakien 1966/4, str. 28-29: Václav Havel: Delgivandet

 • Document's type: Press cutting / Drama
 • Author: Václav Havel (Author) / Lieko Zachovalová (Translation)
 • Date of origin: 1966
 • Record's ID: 49420

? 1966/?, str.?: Blixvisit av absurdist

 • Document's type: Press cutting
 • Date of origin: 1966
 • Record's ID: 13254

? 1966/?, str.?: Berättelser från Tjeckoslovakien

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Sverker Göransson (Author)
 • Date of origin: 1966
 • Record's ID: 13256

Svenska Dagbladet 1966/?, str.?: Stadsteatern först med tjeckisk byråkratisatir

 • Document's type: Press cutting
 • Date of origin: 16. 3. 1966
 • Record's ID: 13247

Svenska Dagbladet 1966/?, str.?: Stadsteatern avslutar med tjeckisk satir

 • Document's type: Press cutting
 • Date of origin: 7. 4. 1966
 • Record's ID: 13246

Dagens Nyheter 1966/110, str.26: Mina pjäser är politiska – liksom allt mänskligt liv

 • Document's type: Press cutting / Interview
 • Author: Václav Havel (Author) / Agneta Pleijel (Author)
 • Date of origin: 24.04.1966
 • Record's ID: 13281

Livet i Tjeckoslovakien 1996/5, str.26-27: Så grått som möjligt!

 • Document's type: Prose
 • Author: Věra Linhartová (Author) / Hanuš Weber (Translation)
 • Date of origin: květen 1966
 • Record's ID: 13275

Livet i Tjeckoslovakien 1996/5, str.26: Logikens och precisionens författarinna

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Ladislav Smutek (Author)
 • Date of origin: květen 1966
 • Record's ID: 13274

? 1996/?, str. 4: Bo Strömstedt på urpremiär: A? B? C?

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bo Strömstedt (Author)
 • Date of origin: květen 1966
 • Record's ID: 13250
1 2 3 4 5 > >>