2 records
1

Evropa Ukraïna : Lviv samit 1999 = Europe Ukraine : Lviv summit 1999

  • Document's type: Book
  • Author: Nadiya Baziv (Editor) / Vasyl Baziv (Editor)
  • Date of origin: 1999
  • Record's ID: 39464

Raport. Ukraina po pomarańczowej rewolucji = Zvit. Ukrayina pislya Pomaranchevoyi revolyutsiyi = Report. Ukraine after the "Orange Revolution"

  • Document's type: Book / Brochure
  • Author: Joanna Konieczna (Author)
  • Date of origin: 2006
  • Record's ID: 55022
1