5 records
1

Účast na ceremonii při předávání ceny Erasma Rotterdamského Václavu Havlovi

 • Document's type: List
 • Date of origin: nedat., 1986
 • Record's ID: 6195

Seznam hostů pozvaných na ceromonii udělení ceny Erasma Rotterdamského Václavu Havlovi navržených profesorem Janouchem

 • Document's type: List
 • Author: František Janouch (Author)
 • Date of origin: 23. 9. 1986
 • Record's ID: 6192

Seznam hostů pozvaných na ceromonii udělení ceny Erasma Rotterdamského Václavu Havlovi navržených profesorem Janouchem

 • Document's type: List
 • Author: František Janouch (Author)
 • Date of origin: 29. 9. 1986
 • Record's ID: 6193

Seznam periodik, kterým bylo nabídnuto zveřejnění Havlovy řeči pro ceromonii Ceny Erasma Rotterdamského

 • Document's type: List
 • Author: František Janouch (Author)
 • Date of origin: nedat., pravděpod. říjen 1986
 • Record's ID: 6191

Seznam osobních hostů Václava Havla na ceremonii udělení ceny Erasma Rotterdamského

 • Document's type: List
 • Date of origin: 13. 11. 1986
 • Record's ID: 6194
1