3 records
1

Literatura na Świecie 2010/7-8

 • Document's type: Periodical / Anthology / Poetry
 • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation) / Zbigniew Machej (Translation)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 35345

Znak: miesięcznik 2015/722-723, roč. 07-08, str. 122: W bezczynności

 • Document's type: Poetry
 • Author: Václav Havel (Author) / Zbigniew Machej (Translation)
 • Record's ID: 47546

Václav Havel: obywatel kultury

 • Document's type: Book / Anthology
 • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Jagodziński (Editor) / Piotr Bratkowski (Translation) / Leszek Engelking (Translation) / Piotr Godlewski (Translation) / Joanna Goszczyńska (Translation) / Tomasz Grabiński (Translation) / Jacek Illg (Translation) / Andrzej Jagodziński (Translation) / Zbigniew Machej (Translation) / Jan Stachowski (Translation)
 • Date of origin: 2016
 • Record's ID: 53992
1