8 records
1

Dobrý večerník1994/?, str. ?: Přednádražní prostor Vysočany

 • Document's type: Press cutting
 • Author: František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 12. 7. 1994
 • Record's ID: 18921

Tvar 1993/26, str.?: Několik poznámek k českému lyrickému fenoménu

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 1. 7. 1993
 • Record's ID: 16313

Tvar 1994/?, str. ?: Jak se nám líbí aneb hlas do diskuse o uměleckých hodnotách

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 20. 10. 1994
 • Record's ID: 18989

Tvar 1992/?, str. ?: Poznámky ke stylu recenzí Sergeje Machonina

 • Document's type: Press cutting / Article
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 15. 10. 1992
 • Record's ID: 32281

Týden 1996/8, str. 78-79: Svět jako groteska

 • Document's type: Interview / Press cutting
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author) / Jaroslava Janderová (Author)
 • Date of origin: 19. 2. 1996
 • Record's ID: 25209

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Podivní ptáci na obzoru

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 22. 6. 1996
 • Record's ID: 25149

Zpráva o bílém divadle

 • Document's type: Book
 • Author: Zdena Bratršovská (Author) / František Hrdlička (Author)
 • Date of origin: 1998
 • Record's ID: 39638

Příprava přidružených zemí Střední a Východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu unie. Bílá kniha – příloha

 • Document's type: Book
 • Author: Zdeněk Masopust (Translation) / František Hrdlička (Editor)
 • Date of origin: 1995
 • Record's ID: 12450
1