2 records
1

Proslov k vydání knihy projevů V. Havla

  • Document's type: Speech
  • Author: Tomáš Halík (Author)
  • Date of origin: 5.3.1996
  • Record's ID: 38504

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Proslov k vydání knihy projevů V. Havla

  • Document's type: Speech / Press cutting
  • Author: Tomáš Halík (Author)
  • Date of origin: 16. 3. 1996
  • Record's ID: 25185
1