8 records
1

Society 2001/320: Czech – Austrian Dimensions

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Ivo Mathé (Author)
 • Date of origin: 1.1.2001
 • Record's ID: 44204

Ökumenische Rundschau 1997/2, str. 130.131: Předmluva do zvl. čísla ekumenické theologické revue „Ökumenische Rundschau“ na téma „smíření“

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: duben 1997
 • Record's ID: 44169

Listy 1984/3, str. 45-47: Odpovědnost jako osud

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 15. 10. 1983
 • Record's ID: 14053

Ökumenische Rundschau 1997/2, str. 131.132: Vorwort zum Themenheft „Versöhnung“ der Ökumenischen Rundschau

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author) / Adelheid Reininghaus (Author)
 • Date of origin: duben 1997
 • Record's ID: 44171

Paternoster 1983/?, str. 67: Úvodem k holandskému vydání hry Pavla Landovského "Objížďka"

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 1983
 • Record's ID: 10991

Zeszyty literackie 1987/19, roč. 1987, str. 133-139: Odpowiedzialność jako los

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 15. 10. 1983
 • Record's ID: 14054

Echo time 2001/2: Často jsem tázán...

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 1.1.2001
 • Record's ID: 44196

Instinkt 2011/51-52, roč. X: Milí čtenáři,…

 • Document's type: Press cutting / Foreword - Afterword
 • Author: Marcela Pecháčková (Author)
 • Date of origin: 22. 12. 2011
 • Record's ID: 16909
1