3 records
1

Smena 1965/?, str.?: Nad dramaturgickými plánmi divadiel. Z každého rožku trošku

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Štefan Šugár (Author)
 • Date of origin: 30. 7. 1965
 • Record's ID: 12821

Predvoj 1966/?, str. ?: Nezrozumiteľné vyrozumenie

 • Document's type: Review / Press cutting
 • Author: Štefan Šugár (Author)
 • Date of origin: 23. 6. 1966
 • Record's ID: 9907

Smena 1965/?, str. ?: Na premiére v Divadle Na zábradlí Vyrozumenie

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Štefan Šugár (Author)
 • Date of origin: 14. 8. 1965
 • Record's ID: 33874
1