1 records
1

Horák, Jaromír + Horáková Poznerová, Ella > Havel, Václav M. + Havlová, Božena

  • Document's type: Invitation card
  • Author: Ella Horáková Poznerová (Author) / Jaromír Horák (Author)
  • Date of origin: nedat., druhá pol. 30. let 20. století
  • Record's ID: 54715
1