6 records
1

Veröffentlichung von Reden des tschechoslowakischen Staatspräsidenten

 • Document's type: List
 • Author: Franz Olbert (Author)
 • Date of origin: 8.11.1990
 • Record's ID: 48440

Řád Bílého lva 1995

 • Document's type: Press cutting / List / Award
 • Date of origin: 28. 10. 1995
 • Record's ID: 22142

Nákup spotřebních rekvizit Zahradní slavnost

 • Document's type: List
 • Author: Karla Kušmanová (Author)
 • Date of origin: 24.4.1990
 • Record's ID: 47939

Bibliografie textů Václava Havla publikovaných persky

 • Document's type: List
 • Author: Reza Mirchi (Author)
 • Date of origin: 2015
 • Record's ID: 49344

Vybraní účastníci konference Forum 2000

 • Document's type: List / Draft
 • Date of origin: nedat., 1996
 • Record's ID: 13317

Prezenční listina k jednání zástupců Občanského fóra s předsedou vlády ČSSR Ladislavem Adamcem

 • Document's type: List / Miscellaneous texts
 • Date of origin: 21. 11. 1989
 • Record's ID: 47212
1