2 records
1

"Záhradná slávnost" v západnom Berlíne

  • Document's type: Review / Press cutting
  • Author: Nelly Štůrová (Author)
  • Date of origin: prosinec 1964
  • Record's ID: 47726

"Záhradná slávnost" v západnom Berlíne

  • Document's type: Review / Press cutting
  • Author: Nelly Štůrová (Author)
  • Date of origin: 26.11.1964
  • Record's ID: 47709
1