40893 records
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>

Příspěvek do autobiografie Lecha Wałęsy

 • Document's type: Article
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 26.3.2008
 • Record's ID: 39368

Poselství oslavě 20. výročí Výboru dobré vůle a Ceně Olgy Havlové 2010

 • Document's type: Message
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 7.6.2010
 • Record's ID: 39363

Příspěvek do knihy o Josefu Jostenovi

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: říjen 2008
 • Record's ID: 39361

Greetings to participants in the conference on Swedish-Czechoslovak solidarity during the years 1968-1989

 • Document's type: Greeting / Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 7.9.2011
 • Record's ID: 39359

Pozdrav účastníkům konference o švédsko-československé solidaritě v letech 1968-1989

 • Document's type: Foreword - Afterword / Greeting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 7.9.2011
 • Record's ID: 39358

On the 25th anniversary of the creation of Solidarity in Poland

 • Document's type: Article
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 19.8.2005
 • Record's ID: 39346

Informace o Chartě 77 1979/1, roč. 2, str. 20: Interview s Václavem Havlem (1978)

 • Document's type: Interview
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 30.12.1978
 • Record's ID: 39327

Dějiny a současnost 1968/6, roč. X, str. 13: K otázce významu první republiky pro dějiny českého a slovenského národa

 • Document's type: Questionnaire/Survey
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: červen 1968
 • Record's ID: 39324

Informace dostupné veřejnosti

 • Document's type: Commentary / Article
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 27.10.1978
 • Record's ID: 39321

Předmluva ke knize Deset pražských dnů, 17.- 27. listopad 1989

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Date of origin: 1990
 • Record's ID: 39318
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>