1 records
1

Odcházení, Divadlo Archa, záznam zkoušky divadelní hry

  • Document's type: Video / Drama
  • Author: Václav Havel (Author) / Aleš Kisil (Broadcast director) / David Radok (Director) / Štěpán Pácl (Assistant director) / Zuzana Ježková (Costume designer) / Petr Kaláb (Sound) / Jaromír Vlček (Artist)
  • Date of origin: 16. 5. 2008
  • Record's ID: 47129
1