14 records
1 2

Pozdrav prezidenta republiky Václava Havla u příležitosti návštěvy Suverénního řádu maltézských rytířů

 • Document's type: Toasts
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 26.9.2001
 • Record's ID: 36462

Přípitek prezidenta republiky Václava Havla na slavnostní večeři pořádané Spolkovou radou Švýcarské konfederace

 • Document's type: Toasts
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 28.6.2001
 • Record's ID: 36459

Přípitek prezidenta republiky Václava Havla na rautu velitele Hradní stráže při příležitosti přísahy Hradní stráže

 • Document's type: Toasts
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 8.5.2001
 • Record's ID: 36458

Přípitek prezidenta republiky Václava Havla na slavnostní večeři pořádané na počest Jeho královské Výsosti Felipa, prince asturského

 • Document's type: Toasts
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 3.5.2001
 • Record's ID: 36469
1 2