3 records
1

Pestrý týden 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

  • Document's type: Press cutting
  • Date of origin: 2.3.1940
  • Record's ID: 51881

Pozvánka k japonskému večeru

  • Document's type: Invitation card
  • Date of origin: 08.03.1940
  • Record's ID: 54743

Místopřísežné prohlášení o židovském původu

  • Document's type: Statement
  • Date of origin: 27.3.1940
  • Record's ID: 53659
1