2 records
1

Pravda 1965/?, str. ?: Vyrozumenie o začarovanom kruhu

  • Document's type: Press cutting / Review
  • Author: Tibor Ferko (Author)
  • Date of origin: 5. 8. 1965
  • Record's ID: 33873

Smena 1965/?, str. ?: Na premiére v Divadle Na zábradlí Vyrozumenie

  • Document's type: Press cutting / Review
  • Author: Štefan Šugár (Author)
  • Date of origin: 14. 8. 1965
  • Record's ID: 33874
1