All    
     1991  
1831 records
1 2 3 4 5 6 > >>

Zdravice prezidenta ČSFR Václava Havla pro seminář s názvem Uprchlická politika do roku 1992 a později

 • Document's type: Greeting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 21.11.1991
 • Record's ID: 39053

Poselství prezidenta Václava Havla setkání madých – Taize

 • Document's type: Greeting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 1.1.1991
 • Record's ID: 39052

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla uveřejněný v Lidových novinách dne 24. ledna 1990 k volbám do FS (odpověď občanům na otevřený dopis)

 • Document's type: Correspondence / Press cutting
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 20.1.1991
 • Record's ID: 39047

Telegram prezidenta ČSFR Václava Havla Borisi Jelcinovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 21.8.1991
 • Record's ID: 38970

Blahopřejný telegram prezidenta ČSFR Václava Havla Michailu Gorbačovovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 21.8.1991
 • Record's ID: 38969

Telegram prezidenta ČSFR Václava Havla Michailu Gorbačovovi

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 26.12.1991
 • Record's ID: 38968

Telegram Richardu von Weizsäckerovi z celnice v Tillyschanz

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 7.11.1991
 • Record's ID: 38966

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla sněmu Občanského fóra

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 12.1.1991
 • Record's ID: 38965

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla Alexandru Dubčekovi, předsedovi Federálního shromáždění

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 17.10.1991
 • Record's ID: 38964
1 2 3 4 5 6 > >>