3 records
1

Krize rozumu a přirozený svět. Pokus o nástin smyslu a pohybu myšlení v díle Jana Patočky

 • Document's type: Book / Samizdat
 • Author: Erazim Kohák (Author)
 • Date of origin: 1987
 • Record's ID: 7510

Dissent 1987/1, str. 5-9: The Relevance of Tolstoy. Or Europe After Chernobyl

 • Document's type: Press cutting / Essay
 • Author: Erazim Kohák (Author)
 • Date of origin: 1987
 • Record's ID: 21933

The Relevance of Tolstoy. Or Europe After Chernobyl

 • Document's type: Essay
 • Author: Erazim Kohák (Author)
 • Date of origin: 1987
 • Record's ID: 17940
1