8 records
1

Český deník 1992/305, str. ?: Na prahu roku jedna

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 30. 12. 1992
 • Record's ID: 11333

Český deník 1992/?: Příspěvek k typologii polistopadové fauny

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 16.11.1992
 • Record's ID: 46273

Český deník 1992/?, str. ?: Nepohodlná historie nepohodlného časopisu Tvář

 • Document's type: Press cutting / Article
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 3. 11. 1992
 • Record's ID: 31963

Český deník 1992/?: Na prahu roku jedna

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 30.12.1992
 • Record's ID: 46976

Český deník 1992/?: Bahno v Respektu

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 09.12.1992
 • Record's ID: 46640

Český deník 1992/?, str. ?: Nepohodlná historie nepohodlného časopisu Tvář

 • Document's type: Press cutting / Article
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 4. 11. 1992
 • Record's ID: 31945

Český deník 1992/?, str. ?: Nepohodlná historie nepohodlného časopisu Tvář

 • Document's type: Press cutting / Article
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 5. 11. 1992
 • Record's ID: 31965

Telegraf 1992/?: Smlouva – a co dál?

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Bohumil Doležal (Author)
 • Date of origin: 29.4.1992
 • Record's ID: 43747
1