1 records
1

Loď za lodí kol v dál tu plují…

  • Document's type: Poetry
  • Author: Pavel Holátko (Author)
  • Date of origin: nedat., 50. léta 20. století
  • Record's ID: 17676
1