2 records
1

Literatura na Świecie 2010/7-8

  • Document's type: Periodical / Anthology / Poetry
  • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation) / Zbigniew Machej (Translation)
  • Date of origin: 2010
  • Record's ID: 35345

Konflikt i "Solidarność" 1980/1981 = Conflict and "Solidarność 1980/1981

  • Document's type: Book
  • Author: Jacek Kurczewski (Author)
  • Date of origin: 2010
  • Record's ID: 47803
1