6 records
1

Pravda 1966/?, str. ?: Vyrozumenie na Malej scéne. Viac smútku než hnevu

 • Document's type: Review / Press cutting
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 4. 3. 1966
 • Record's ID: 9971

Večerník 1990/?, str.?: Ouvertúra k havlovskému cyklu?

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 28. 9. 1990
 • Record's ID: 20124

Predvoj 1966/?, str. ?: O absurdite a našom divadle

 • Document's type: Article / Press cutting
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 27. 7. 1966
 • Record's ID: 4585

Rudé Právo 1965/?, str.?: Co slibují slovenská divadla

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 4. 8. 1965
 • Record's ID: 12956

Predvoj 1965/?, str.?: Otázka po jednom festivale. Sme takí bohatí?

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 18. 11. 1965
 • Record's ID: 12959

Divadelní noviny 1966/8-9, roč. X, str. 10: Dnešek slovenského dramatu

 • Document's type: Essay / Press cutting
 • Author: Stanislav Vrbka (Author)
 • Date of origin: 14. 12. 1966
 • Record's ID: 4598
1