1 records
1

Pravda 1966/?, str. ?: Vyrozumenie na Malej scéne. Viac smútku než hnevu

  • Document's type: Review / Press cutting
  • Author: Stanislav Vrbka (Author)
  • Date of origin: 4. 3. 1966
  • Record's ID: 9971
1