2 records
1

Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII. Zborník z vedeckej konferencie

  • Document's type: Book / Anthology
  • Author: Peter Sokolovič (Editor)
  • Date of origin: 2010
  • Record's ID: 7324

Trnava v rokoch 1939-1989

  • Document's type: Anthology / Book
  • Author: Peter Sokolovič (Editor)
  • Date of origin: 2012
  • Record's ID: 26090
1