All    
         Speech  
1913 records
1 2 3 4 5 6 7 > >>

Pozdrav prezidenta republiky Václava Havla pro konferenci MMR a OECD „Society in transition: Rebuilding partnership"

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 12.12.2002
 • Record's ID: 39193

Pozdrav prezidenta republiky Václava Havla odcházejícím redaktorům Rádia Svobodná Evropa/ Rádia Svoboda

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 24.10.2002
 • Record's ID: 39192

Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla k politické situaci v Bělorusku

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 15.4.2002
 • Record's ID: 39191

Pozdrav prezidenta republiky Václava Havla účastníkům 7. audiologického sympózia

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 4.9.2002
 • Record's ID: 39190

Pozdrav prezidenta České republiky Václava Havla u příležitosti vyznamenání pana Nicolase Wintona

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 9.4.2002
 • Record's ID: 39189

Poselství prezidenta republiky Václava Havla setkání politiků, intelektuálů a novinářů v Sarajevu a účastníkům akce "Mír teď!"

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 4.8.1993
 • Record's ID: 39188

Stanovisko prezidenta republiky Václava Havla k volbám v Zimbabwe

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 15.3.2002
 • Record's ID: 39180

Příspěvek prezidenta republiky Václava Havla pro ročenku města Wroclawi "Kalendarz Wroclawski"

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 5.2.2002
 • Record's ID: 39179

Statement by president of the republic on the decision of the United States of America to withdraw from the ABM Treaty

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 13.12.2001
 • Record's ID: 39178

Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla k rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy ABM

 • Document's type: Speech
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 13.12.2001
 • Record's ID: 39177
1 2 3 4 5 6 7 > >>