Všechny dokumenty    
 italsky    Rozhovor  
6 záznamů
1

L'unitá 1989/?, str. ?: „Non resteremo un isola brezneviana“

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Urban (autor)
 • Datum vzniku: 12. 10. 1989
 • ID záznamu: 10596

Sipario 1970/288, roč. 25: Václav Havel e il teatro cecoslovacco

 • Druh dokumentu: Článek / Rozhovor
 • Datum vzniku: 01.01.1970
 • ID záznamu: 52279

Corriere della sera 1988/?, str.3: Il sipario chiuso sulla Moldava

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Giovanni Russo (autor)
 • Datum vzniku: 24. 10. 1988
 • ID záznamu: 10577

Corriere de la serra 1988/?, str. 3: Il sipario chiuso solla Moldava

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Giovanni Russo (autor)
 • Datum vzniku: 24. 10. 1983
 • ID záznamu: 32842

Giornale del Popolo 1986/?, str. 15: La "politica antipolitica" del commediografo Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Gabriele Nissim (autor)
 • Datum vzniku: 12. 7. 1986
 • ID záznamu: 32815

Giornale del Popolo 1986/158, str. 15: La "politica antipolitica" del commediografo Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Gabriele Nissim (autor)
 • Datum vzniku: 12. 7. 1986
 • ID záznamu: 10575
1