2 záznamů
1

Mladá fronta Dnes 1993/?, str. ?: Salman Rushdie - dobro, zlo a politika

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Jiří Weigl (autor)
  • Datum vzniku: 19. 9. 1993
  • ID záznamu: 16884

Mladá fronta Dnes 1993/?, str. ?: Salman Rushdie – dobro, zlo a politika

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Jiří Weigl (autor)
  • Datum vzniku: 16. 9. 1993
  • ID záznamu: 9198
1